top of page

Štiri področja raziskav

Tovarne 

prihodnosti

Digitalna

preobrazba

Krožno

gospodarstvo

Prenos tehnologij in intelektualne 

lastnine

Laboratoriji in projekti

Znotraj glavnih raziskovalnih dejavnosti, v katere so razdeljeni raziskovalci, deluje več različno opremljenih laboratorijev in vzporedno vodimo več projektov v katerih specializirani sodelavci izvajajo svoje poslanstvo.

bottom of page