top of page

DIGITOP: Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti

Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti


Naziv projekta: Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti


Akronim projekta: DIGITOP


Koordinator projekta: Aleš Ude, Institut "Jožef Stefan", Slovenija


Vodja projekta na {Rudolfovem: prof. dr. Janez Povh

Namestnik vodje projekta na {Rudolfovem, ki je hkrati vodja RRP5: dr. Krištof Debeljak


Kontakt: digitop@ijs.si


Spletna stran projekta: https://digitop.info/ 


DIGITOP program je namenjen uvajanju naprednih digitalnih tehnologij, kot so robotika, umetna inteligenca (UI), informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), Industrija 4.0 in 5.0, v proizvodna podjetja preko avtomatizacije in optimizacije proizvodnih procesov.


Program vključuje devet raziskovalno-razvojnih projektov (RRp), ki so na različnih stopnjah tehnološke pripravljenosti, in se osredotoča na tematiko digitalnega prehoda in strateške avtonomije.


Cilj programa je ohranjanje industrijske proizvodnje v Sloveniji in EU, pri čemer sodelujejo raziskovalne organizacije in industrijski partnerji, ki podpirajo raziskave z lastnimi viri.


DIGITOP program vključuje pet ključnih raziskovalno-razvojnih področij, vsi osredotočeni na napredne digitalne tehnologije za optimizacijo pametnih tovarn.


Prvo področje, ki je podporno vsem ostalim, raziskuje obetavne tehnologije umetne inteligence (UI) in razvoj naprednih orodij za avtomatizacijo proizvodnih procesov, hkrati pa preučuje sprejemanje novih tehnologij s strani delavcev.


Drugo področje se osredotoča na razvoj rekonfigurabilnih robotskih celic, ki omogočajo agilno proizvodnjo z lahkotnim prehodom med različnimi proizvodnimi procesi.


Tretje preučuje sodelujočo robotiko, ki omogoča delavcem in robotom, da skupaj opravljajo naloge, s čimer se izboljša proizvodna učinkovitost in varnost.


Četrto se ukvarja z uporabo digitalizacije in UI za napovedovanje porabe energije in zajemanje ter formalizacijo veščin operaterjev, s ciljem optimizacije pametnih tovarn in digitalizacije znanja delavcev.


Peto področje raziskuje uvajanje digitalnih dvojčkov v pametne tovarne, kar omogoča “off-line” testiranje novih tehnologij, s čimer se pospešuje in poceni uvajanje teh tehnologij v industrijsko proizvodnjo.


Konzorcij sestavljajo akademski partnerji, sistemski integratorji in končni uporabniki na področju napredne robotike, avtomatizacije procesov in proizvodnje, digitalnih dvojčkov in umetne inteligence. Predstavljajo celotno vrednostno verigo za DIGITOP, začenši z raziskavami na nizkih TRL-jih, ki se nadaljujejo z več razvojnimi stopnjami, katerih cilj je dvig TRL-jev in končno približevanje trgu. Partnerji poznajo raziskovalni ekosistem na teh področjih in razpolagajo z znanjem ter raziskovalno opremo za doseganje ciljev projekta. Akademski partnerji in podjetja so v preteklosti že sodelovali v skupnih projektih, kar dokazuje njihovo kompatibilnost in sposobnost skupnega raziskovanja. Med drugim je večina partnerjev DIGITOP sodelovala v zelo uspešnem predhodnem programu pametne specializacije GOSTOP (gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti). Koordinator projekta (IJS) je vodil številne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte ter ima močno interno podporo in infrastrukturo za koordinacijo projektov (projektna pisarna). Podjetja (sistemski integratorji, ponudniki rešitev za robotiko, vodenje procesov in digitalizacijo) imajo močno raziskovalno-razvojno komponento, kar je zagotovilo, da bodo razvite rešitve po tem projektu v inovativnih korakih dejansko prišle na trg.

 Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ter Evropska unija – NextGenerationEu.bottom of page