top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Laboratoriji in projekti

Znotraj glavnih raziskovalnih dejavnosti, v katere so razdeljeni raziskovalci, deluje več različno opremljenih laboratorijev in vzporedno vodimo več projektov v katerih specializirani sodelavci izvajajo svoje poslanstvo.

bottom of page