top of page

Jasno sporočilo znanosti: Umetna inteligenca bo ključna za razvoj 21. stoletja
{Rudolfovo sodeluje pri projektu AI4VET4AI in integraciji umetne inteligence v poklicno izobraževanje


{Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je pričelo z aktivnostmi v sklopu projekta AI4VET4AI, ki se osredotoča na raziskovanje in uporabo umetne inteligence (UI) v poklicnem izobraževanju. Glavni cilj projekta, ki bo trajal do junija 2027, je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc oseb na trgu dela v Evropi s pomočjo inovativnih učnih vsebin in metod v učnih načrtih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET – vocational education and training). Želimo poudariti pomen ozaveščanja o potencialu, ki ga ponuja umetna inteligenca.

 

Umetna inteligenca bo ključna za razvoj 21. stoletja, saj napovedi strokovnjakov kažejo, da bo njena rast temeljito spremenila vsakdanje življenje v naslednjih dveh desetletjih. Vpliv UI bo postavil pod vprašaj temeljna načela gospodarskega in družbenega reda. Zaskrbljujoče je poročilo EC2020, ki ugotavlja, da Evropa zaostaja za ZDA in Azijo pri sprejemanju in razvoju umetne inteligence, pri čemer je pomanjkanje usposobljene delovne sile eden od razlogov. 

 

Projektni konzorcij združuje 26 partnerjev iz 11 evropskih držav, vključno z raziskovalnim inštitutom {Rudolfovo. Sestavljajo ga ponudniki izobraževanj na eni strani (13 organizacij) in podjetij ter industrije na drugi strani (12 organizacij). Skupna prizadevanja poudarjajo pomembnost raziskovanja, razvoja in implementacije umetne inteligence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter pomembnost sodelovanja med različnimi sektorji in državami za učinkovitejšo uporabo umetne inteligence v izobraževalnih procesih. 

 

Projekt je namenjen številnim ciljnim skupinam. Za udeležence poklicnega izobraževanja in usposabljanja predstavlja priložnost za razvoj kompetenc in spretnosti, povezanih z umetno inteligenco, kar bo izboljšalo njihovo pripravljenost za prihodnje delovne izzive. Učitelji bodo imeli možnost vključitve vsebin, povezanih z umetno inteligenco, v svoje predmete, s čimer bodo razširili področje poučevanja in zagotovili relevantnost učnih programov za prihodnost. Študenti in učitelji visokošolskih ustanov se bodo lahko vključili v oblikovanje partnerstev z organizacijami za poklicno izobraževanje in usposabljanje, kar bo omogočilo izmenjavo znanja in inovacijskih praks med sektorji. Predstavniki različnih sektorjev bodo sodelovali pri pridobivanju partnerjev, ki bodo prispevali k odpravljanju vrzeli v znanju in spretnostih na področju umetne inteligence, kar bo okrepilo povezovanje med izobraževalnimi in poslovnimi sektorji. Inovativna zagonska podjetja, mala in srednje velika podjetja ter druge poslovne organizacije bodo lahko pridobile dostop do nabora nadarjenih strokovnjakov s področja umetne inteligence. Oblikovalci politik na regionalni in nacionalni ravni bodo lahko bolj osredotočeno vključeni v to, kako centri poklicne odličnosti prispevajo k regionalnim strategijam pametne specializacije, kar bo okrepilo povezovanje med izobraževalnimi in političnimi sektorji v smislu razvoja inovativnih strategij za regionalni napredek.


Aktivnosti projekta AI4VET4AI so namenjene tudi tesnejšemu povezovanju partnerjev in ozaveščanju v EU (Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Irska Italija, Grčija in Španija) in v Srbiji ter Turčiji o potencialu umetne inteligence. Po drugi strani pa nam to pomaga ustvariti skupno, aktivno platformo državljanov in institucij EU, ki so zainteresirani, obveščeni in motivirani za nadaljnjo podporo razvoju umetne inteligence. Vse to bo osnova našega Centra odličnosti poklicnega izobraževanja (CoVE), katerega namen je pritegniti veliko več institucij (visokošolske ustanove, poklicno izobraževanje in usposabljanje, podjetja, agencije, posamezniki) v svojem prizadevanju za trajnostno, vključujočo in pravično prihodnost, ki jo bo poganjala umetna inteligenca za vse.


Naši visoko zastavljeni cilji so usmerjeni v krepitev zaupanja v umetno inteligenco z ustvarjanjem skupnega razumevanja in ozaveščanja o zanesljivi uporabi umetne inteligence v skladu z regulativnimi in etičnimi standardi EU ter mednarodnimi standardi. Hkrati si prizadevamo za uvajanje inovacij na področju umetne inteligence v ključnih sektorjih, s čimer razvijamo ustrezna znanja in spretnosti v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje (2021-2027). Ta znanja in spretnosti bodo spodbujala pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki je osrednji cilj razvojne agende EU.


Dr. Janez Kolar, vodja projekta AI4VET4AI na {Rudolfovem pravi: »Pričakujemo, da bo uporaba umetne inteligence področje poklicnega izobraževanja s svojim eksponentnim razvojem in pronicanjem v domala vse pore našega delovanja spremenila do neprepoznavnosti. {Rudolfovo želi ohraniti korak z razvijajočimi tehnologijami na eni strani ter delovati kot generator razvoja in povezovalnik med inštitucijami na drugi strani.«


Izr. prof. dr. Leo Mršić, predstavnik Visoke šole Algebra (Hrvaška), vodilnega partnerja projekta, dodaja: "Izobraževanje je osnovni gradnik družbe, ki je, zgodovinsko gledano, zagotavljalo preživetje prihodnjim generacijam s pridobivanjem novega znanja in veščin, ki so potrebne za uspeh v nenehno spreminjajočem se svetu. Vendar pa se morajo naši izobraževalni sistemi razvijati, da bodo sledili pospešenemu ritmu globalnih sprememb. Cilj projekta AI4VET4AI je identificirati in uporabiti umetno inteligenco (UI) kot ključno orodje pri spodbujanju razvoja in oblikovanju prihodnosti izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju."


Kontakt za dodatne informacije o projektu: dr. Janez Kolar, Vodja projekta AI4VET4AI na {Rudolfovem, e-mail: janez.kolar@rudolfovo.eu.Informacije za medije: {Rudolfovo, odnosi z javnostmi, Katja Sinur, e-mail: katja.sinur@rudolfovo.eu, 040 320 516.16 views0 comments

Kommentarer


bottom of page