top of page

{Rudolfovo je postalo del vseevropskega združenja QuIC - Evropskega konzorcija za kvantno industrijoCilj je oblikovati močan evropski ekosistem za kvantne tehnologije in

povečati konkurenčnost ter gospodarsko rast evropske kvantno-tehnološke industrije.


Dejavnosti:

• razvijanje in usklajevanje strateških ciljev ter načrtovanje za raziskave, razvoj, inovacije in uvajanje evropskih kvantnih tehnologij ter podpiranje njihovih izvajanj;

• sodelovanje z evropskimi institucijami in drugimi zainteresiranimi stranmi;

• spodbujanje industrijske rasti in konkurenčnosti Evrope;

• vzpostavljanje središča za sodelovanje in živahnega ekosistema za industrijo kvantnih tehnologij;

• predstavljanje izdelkov in storitev QT kot ključne dejavnike za reševanje družbenih in okoljskih izzivov Evrope;

• sodelovanje pri dejavnostih predstandardizacije in sodelovanje z organi za standardizacijo;

• razvijanje strategije za intelektualno lastnino, ki bodo omogočile konkurenčno evropsko industrijo kvantnih tehnologij;

• določanje potreb po izobraževanju in spretnostih delovne sile ter poklicne profile.
1 view0 comments

Comments


bottom of page