top of page

Zaposleni

Slika
Ime in priimek
Naziv
Enota
E-mail
Dr. Alenka Pandiloska Jurak
znanstvena sodelavka
Center za krožno gospodarstvo
alenka.pandiloska@rudolfovo.eu
Dr. Simon Muhič univ. dipl. inž.
znanstveni svetnik
Center za krožno gospodarstvo
simon.muhic@rudolfovo.eu
Dr. Urška Fric mag. inž. log. (M.Sc. in logistics)
znanstvena sodelavka
Center za krožno gospodarstvo
urska.fric@rudolfovo.eu
Dr. Borut Rončevič uni.dipl.soc.
znanstveni svetnik
Center za krožno gospodarstvo
borut.roncevic@rudolfovo.eu
Dr. Janez Povh univ. dipl. mat.
direktor
Laboratorij za tovarne prihodnosti
janez.povh@rudolfovo.eu
Dr. Tamara Besednjak Valič mag. medk. menedž
višja znanstvena sodelovka
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino
tamara.valic@rudolfovo.eu
Dr. Erika Džajić Uršič mag. gosp. inž.
znanstvena sodelavka
Center za krožno gospodarstvo
erika.ursic@rudolfovo.eu
Marko Rudolf mag. dr. inf.
razvojni sodelavec
Center za digitalno preobrazbo
marko.rudolf@rudolfovo.eu
Vinko Longar dipl. inž. el. (UN)
strokovni sodelavec
Laboratorij za tovarne prihodnosti
vinko.longar@rudolfovo.eu
Tomaž Jakša dipl. inž. dr. inf.
strokovni sodelavec
Center za digitalno preobrazbo
tomaz.jaksa@rudolfovo.eu
Anja Dular
strokovna sodelavka
Skupne službe
Dr. Janez Kolar mag. ekonomije, univ. dipl. inž. stroj.
znanstveni sodelavec
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino
janez.kolar@rudolfovo.eu
Dolores Modic
višji znanstveni sodelavec / izredni profesor
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino
Dr. Ana Hafner
znanstvena sodelavka
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino
ana.hafner@rudolfovo.eu
Dr. Leo Mršić
višji znanstveni sodelavec / izredni profesor
Center za digitalno preobrazbo
leo.mrsic@rudolfovo.eu
Dr. Borut Lužar
višji znanstveni sodelavec / izredni profesor
Center za digitalno preobrazbo
Dr. Drago Bokal
višji znanstveni sodelavec / izredni profesor
Center za digitalno preobrazbo
Mag. Maja Božič
samostojni strokovni delavec
Skupne službe
maja.bozic@rudolfovo.eu
Dr. Tomaž Čegovnik
asistent z doktoratom
Laboratorij za tovarne prihodnosti
Dr. Nika Brili mag. str.
znanstvena sodelavka
Laboratorij za tovarne prihodnosti
nika.brili@rudolfovo.eu
Andreja Dobrovoljc
strokovna sodelavka
Skupne službe
andreja.dobrovoljc@rudolfovo.eu
Jožica Piškur
samostojni razvijalec
Laboratorij za tovarne prihodnosti
jozica.piskur@rudolfovo.eu
Dr. Hanuma Reddy Tiyyagura
znanstveni sodelavec
Laboratorij za tovarne prihodnosti
hanuma.tiyyagura@rudolfovo.eu
Mohammad Reza Ghavi
Mladi raziskovalec na enovitem dr. �tudiju)
Laboratorij za tovarne prihodnosti
mohammad.reza.ghavi@rudolfovo.eu
Mag. Andreja Retelj
vodilni strokovni sodelavec
Skupne službe
andreja.retelj@rudolfovo.eu
Dr. Yasir Beeran Pottathara
znanstveni sodelavec
Laboratorij za tovarne prihodnosti
Dr. Bojan Pažek
znanstveni sodelavec
Center za digitalno preobrazbo
bojan.pazek@rudolfovo.eu
Dr. Slavko Arh
višji razvojni sodelavec
Center za digitalno preobrazbo
slavko.arh@rudolfovo.eu
mag. Kseniia Gromova mag. medk. menedž.
raziskovalec
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino
kseniia.gromova@rudolfovo.eu
Rok Bratina
razvijalec
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino
Dr. Matevž Tomšič
znanstveni svetnik
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino
Mitja Košak mag.
strokovni svetnik
Skupne službe
mitja.kosak@rudolfovo.eu
Dr. Krištof Debeljak
višji strokovno raziskovalni sodelavec
Laboratorij za tovarne prihodnosti
kristof.debeljak@rudolfovo.eu
bottom of page