top of page

Dostopnost

Izjava o dostopnosti spletne strani

Ta izjava se nanaša na spletišče www.rudolfovo.eu, s katerim upravlja Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (v nadaljevanju: Rudolfovo).


Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • večina slikovnega materiala je opremljena z alternativnim besedilom,

 • prilagojena pisava spletne strani, ki slabovidnim osebam omogoča lažje branje, 

 • oblikovana je na način, kjer se že v postopku izbire slikovnega gradiva skrbi za primerni kontrast med besedilom, sliko, barvno opremo ozadij in komentarji.

 

Naša spletna stran pa omogoča tudi naslednje:

 • dosegljivost nekaterega gradiva v dostopnih formatih (pdf, pripravljeni za strojno branje), 

 • premikanje po spletni strani s pomočjo tipkovnice,

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona), 

 • odzivno oblikovanje omogoča uporabo nastavitev dostopnosti in razširitve brskalnikov, ki jih uporabniki uporabljajo za večjo dostopnost / vidljivost,

 • predvidljivo delovanje spletišča.

 
Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.


Nedostopna vsebina

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki (strategije, letna poročila, smernice, infografike, priročniki, interni akti in certifikati),

 • kompleksne sheme, grafike in tabele, ki ne ponujajo alternativnega opisa,

 • prepisi vsebin multimedijske vsebine,

 • funkcionalnost spremembe barvne sheme je omogočena delno, z uporabo nastavitev v brskalnikih.

 
Spletna stran ne uporablja piškotkov za marketing.

Zadnja posodobitev izjave: 07.10.2023.


Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:
 
Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in teh
nološko središče Novo mesto
Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
E-naslov: info@rudolfovo.eu
Telefon: +386 41 539 933


Dodatna pojasnila glede nedostopne vsebine pa lahko prejmete tudi na telefonski številki: +386 41 539 933. Ali pošljite elektronsko sporočilo. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času od prejema obvestila oziroma prošnje. 
 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

bottom of page