top of page
Znanost dobi pravi smisel, ko zaživi v rešitvah, ki izboljšujejo življenje.

Projekti

Rudolfovo je organiziran v štiri raziskovalne skupine in več specializiranih laboratorijev, ki omogočajo delo raziskovalcem.

Posamezni raziskovalci kot del raziskovalnih skupin vodijo več različnih projektov, ki samostojno komunicirajo svoje rezultate in informacije.

Tukaj je zbranih nekaj projektov. Rudolfovo se povezuje z drugimi organizacijami in odvisno od nosilca projekta, velikokrat projekti samostojno izvajajo komuniciranje za specifične potrebe in nagovore. V kolikor ne najdete iskanega projekta tukaj, vas vabimo na ogled novic, družbena omrežja in nas s pomočjo iskalnikov poiščite na spletu. 

ZTF_Znanstveno-tehnološki forum

1. Znanstveno-tehnološki forum

Znanstveno-tehnološki forum Rudolfovo je osrednji dogodek prvega znanstveno-raziskovalnega središča v jugovzhodni Sloveniji. Skozi večdnevni program nagovori različne javnosti, vse z namenom, da bi priložnosti, ki jih predstavlja prostor tesnega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, razumele kot novo vzletno stezo za njihove ambicije in načrte.

ARIS "Krepitev razvoja industrijsko simbiotskih omrežij v Sloveniji

ARIS "Krepitev razvoja industrijsko simbiotskih omrežij v Sloveniji – prehod v krožno gospodarstvo (št. prijave ARRS-RPROJ-JRPrijava/ 2023/375)"

bottom of page