top of page

Nacionalni projekti

V teku

SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

Namen projekta je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti.

V teku

Krepitev razvoja industrijsko simbiotskih omrežij v Sloveniji – prehod v krožno gospodarstvo

Bistvo projekta je raziskati in oblikovati osnove ter smernice za prehod podjetij in industrijskih ekosistemov v Sloveniji v smeri krožnega gospodarstva.

V teku

SadjAR: Obogatena resničnost v pridelavi sadja in zelenjave

Uporaba obogatene resničnosti (AR) za izboljšanje komunikacije med kmeti in kmetijskimi svetovalci ter za dostopanje kmetov do izobraževalnih vsebin

V teku

Napredni inteligentni sistem nadzora obrabe rezalnega orodja na podlagi termografije

Glavni cilj raziskave je: z uporabo metod globokega učenja razviti zanesljiv sistem za spremljanje stanja orodja (TCM), ki temelji na termografski sliki rezalnega orodja.

V teku

DIGITOP: Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti

Cilj programa je ohranjanje industrijske proizvodnje v Sloveniji in EU, pri čemer sodelujejo raziskovalne organizacije in industrijski partnerji, ki podpirajo raziskave z lastnimi viri.

bottom of page