top of page

Dogodki projekta SPOZNAJ v septembru in oktobru 2023

Updated: Sep 10, 2023Rudolfovo je del konzorcija projekta SPOZNAJ.

V jesenskem obdobju bomo v projektu organizirali serijo predstavitev na temo odprte znanosti, ki bodo potekale vsak četrtek od 10:30 do 12:00 prek platforme Zoom.


Predstavitve so namenjene širši javnosti, še posebej raziskovalnemu, strokovnemu in knjižničnemu osebju. Vljudno vabljeni!


 

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, ponovitev Zoom, 7. 9. 2023 ob 10:30 mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)


Zaradi velikega zanimanja bomo serijo jesenskih predstavitev začeli s ponovitvijo predstavitve, ki je potekala 23. 6. 2023 (posnetek si lahko ogledate tukaj). Predstavili bomo temeljna načelih politik odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru, natančneje:

  • Določbe financerjev Evropske unije o odprti znanosti

  • Zahteve glede odprtega dostopa do znanstvenih objav

  • Deljenje raziskav po načelih FAIR

  • Temeljna načela ravnanja z raziskovalnimi podatki

  • Infrastruktura odprte znanosti in Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

  • Vključevanje skupnosti v procese znanstvenoraziskovalnega dela in občanska znanost

  • Krepitev zmogljivosti za odprto znanost

  • Reforma na področju vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela

  • Reforma avtorskopravnih vidikov


 

Nacionalna zakonodaja odprte znanosti Zoom, 14. 9. 2023 ob 10:30 mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani), dr. Ivan Skubic (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije)


V predstavitvi bomo opisali slovensko znanstveno politiko na področju odprte znanosti, ki jo določajo Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23) ter Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22). Vsi sprejeti akti v slovenski raziskovalni prostor uvajajo konkretno in z raziskovalnimi politikami Evropskega raziskovalnega prostora usklajeno uresničevanje načel odprte znanosti. 

Upravljanje z raziskovalnimi podatki (za zaposlene in študente Univerze v Mariboru) MS Teams, 19. 9. 2023 ob 10:00 mag. Dunja Legat in Brina Klemenčič (Univerzitetna knjižnica Maribor)


Upravljanje raziskovalnih podatkov (research data management) je pomemben del raziskovalnega procesa. Zajema vse dejavnosti, povezane z življenjskim krogom raziskovalnih podatkov. Številne agencije za financiranje raziskav ter evropski raziskovalni programi danes od nas tudi zahtevajo, da predložimo načrt za upravljanje z raziskovalnimi podatki. Predstavitev bo obravnavala odprto znanost, upravljanje z raziskovalnimi podatki, odgovorno deljenje podatkov, načela FAIR in Evropski oblak odprte znanosti.


 

Slovenska skupnost odprte znanosti Zoom, 21. 9. 2023 ob 10:30 mag. Dunja Legat in Brina Klemenčič (Univerzitetna knjižnica Maribor)


Slovenska skupnost odprte znanosti je formalna mreža slovenskih raziskovalnih organizacij in infrastruktur s skupnim ciljem spodbujanja in podpore praksam odprte znanosti v Sloveniji. Kot taka predstavlja pomembno iniciativo za nacionalni oblak odprte znanosti. V predstavitvi bomo spoznali vlogo, način organiziranja, temeljne naloge in aktivnosti skupnosti. 

Možnosti in ugodnosti pri odprtem objavljanju za slovensko akademsko skupnost Zoom, 28. 9. 2023 ob 10:30 mag. Miro Pušnik in Maja Vihar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani), Herman Erčulj (Narodna in univerzitetna knjižnica)


Predstavili bomo različne možnosti odprtega objavljanja, ki so na voljo slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem v skladu z nacionalno zakonodajo, zahtevami financerjev v Evropskem raziskovalnem prostoru in politikami nekaterih organizacij, katerih članica je Slovenija (npr. kOAlicije S, katere članica je Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije). Predstavili bomo preoblikovalne pogodbe ter možnosti objav, ki iz tega izhajajo. Predstavili bomo tudi možnost objav v odprto dostopnih znanstvenih revijah ter na platformah za odprte objave. 

Platforma za odprte objave Open Research Europe Zoom, 12. 10. 2023 ob 10:30 mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)


V predstavitvi bomo spoznali možnost odprtih objav na platformi Open Research Europe (ORE). ORE je platforma Evropske komisije, namenjena odprtim objavam, ki so financirane prek različnih evropskih programov financiranja znanstvenoraziskovalnega dela (npr. Obzorje Evropa, ERC, Marie Skłodowska Curie Actions ipd.). Predstavili bomo tipe znanstvenih publikacij, ki jih je mogoče objaviti na tej platformi, postopek oddaje znanstvenih publikacij v objavo in recenzijski postopek. 

Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki Zbornična dvorana UL in Zoom, 17. 10. 2023 ob 9:00 dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov)


Predavanje bo potekalo v okviru izobraževanj na temo odprte znanosti, ki jih organizira Univerza v Ljubljani. Obravnavalo bo življenjski krog podatkov, načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki, storitve s tega področja ter podatkovne objave. Predstavljena bosta tudi Arhiv družboslovnih podatkov kot primer nacionalnega področnega podatkovnega repozitorija, ki je certificiran kot zaupanja vreden, in Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. Podrobnejše informacije o predavanju bodo v kratkem objavljene na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

Nezaupanja vredne založniške prakse Zoom, 19. 10. 2023 ob 10:30 mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)


Sodobno znanstveno založništvo se srečuje s praksami, ki lahko imajo neželene posledice za raziskovalce, njihove institucije in financerje. Predstavili bomo nekatere nezaupanja vredne založniške prakse ter okoliščine, v katerih te prakse nastajajo. Kaj so plenilske revije ali plenilske založbe? Kaj so ugrabljene revije? Kakšne so metode zavajanja raziskovalcev pri znanstvenih objavah? Spoznali bomo metode in orodja za preverjanje verodostojnosti znanstvenih revij. Preverili bomo tudi prakse nekaterih uveljavljenih založnikov, ki v zadnjih letih sprožajo številne polemike in dileme glede svoje verodostojnosti. 

Temeljna načela delovanja kOAlicije S Zoom, 26. 10. 2023 ob 10:30


mag. Miro Pušnik in Maja Vihar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)


Predstavili bomo temeljna načela in politike kOAlicije S. 4. septembra 2018 je skupina nacionalnih financerjev znanstvenoraziskovalnega dela ob podpori Evropske komisije in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ustanovila kOAlicijo S kot pobudo za uresničitev popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do raziskovalnih publikacij, ki so jo poimenovali Načrt S. Načrt S vsebuje 10 pomembnih načel, kOAlicija pa je aktivna tudi na drugih področjih uvajanja sodobnih metod znanstvene komunikacije, kot je npr. strategija ohranjanja avtorskih pravic (ang. rights retention strategy).


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page