top of page

Evropska kampanja o valorizaciji znanja na 16. ITTCSeznanite se z vlogo valorizacije znanja v (javnih) raziskovalnih organizacijah in podjetjih ter pomenom za prihodnji razvoj Slovenije s predstavniki Evropske komisije (DG Research & Innovation) in domačega inovacijskega ekosistema na okrogli mizi in predstavitvah priporočil, načel in kodeksov.


Kdaj? 11. oktobra 2023 med 9.00 in 16.20

Kje? Grand Hotel Union Eurostars, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana in preko Zoom

Več o konferenci: http://ittc.ijs.si/


16. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (ITTC) bo vključevala tudi predstavitve:

- raziskovalnih skupin na tekmovanju za inovacijo z največjim tržnim potencialom

- strokovnih prispevkov o intelektualni lastnini in prenosu znanja

- rezultatov uspešnih raziskovalnih projektov in tematik za krepitev sodelovanja med akademskim in izobraževalnim sistemom (vzporedna on-line sekcija za učitelje).


Udeležba je brezplačna. Vljudno vabljeni!


Konferenca poteka v okviru evropske kampanje za spodbujanje valorizacije znanja, Meseca znanosti in Informacijske družbe 2023.European campaign on knowledge valorisation at the 16th ITTC


Learn about the role of knowledge valorisation at the (public) research organizations and companies with its relevance for the future Slovenia's development with representatives of the European Commission (DG Research & Innovation) and national innovation ecosystem on the round table and presentations of recommendations, principles and codexes.


When? 11 October 2023 between 9.00 and 16.20 (CEST)

When? Grand Hotel Union Eurostars, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, Slovenia and via Zoom

More about the Conference: http://ittc.ijs.si/


16th International Technology Transfer Conference will also feature the presentations of:

- research teams at the competition for the best innovation with commercial potential

- papers on technology transfer and intellectual property

- successful scientific project results and topics for strengthening cooperation between academic and education system (parallel on-line section in Slovene language for teachers)


Participation is free of charge. Cordially invited!


The Conference takes place in the scope of the European campaign on knowledge valorisation, Science Month and Information Society 2023.


Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page