top of page

Mandat direktorja JRZ Rudolfovo nastopil prof. dr. Janez Povh

Upravni odbor JRZ Rudolfovo je za prvega direktorja imenoval prof. dr. Janeza Povha, ki je do sedaj že vodil Center razvoja, raziskav in inovacij na Razvojnem centru Novo mesto. Dr. Janez Povh je mandat direktorja JRZ Rudolfovo nastopil s 1. septembrom 2022.

Direktor poudarja, da bo prva prioriteta definiranje vseh ključnih procesov v zavodu, z velikim poudarkom na digitalizaciji poslovanja zavoda, kadrovska popolnitev zavoda ter zagotovitev dobrih materialnih pogojev za raziskovalno delo.

Rudolfovo je s 1. 9. 2022 pod svoje okrilje že prevzelo Laboratorij za tovarne prihodnosti LABTOP, ki opravlja aktivnosti demonstracijskega centra za Industrijo 4.0 in v katerem je že nekaj raziskovalne opreme. Rudolfovo tako že izvaja aplikativne raziskave na področju industrije 4.0, digitalizacije, krožnega gospodarstva in upravljanja intelektualne lastnine ter pripravlja vsebine novih projektov, s katerimi bo kandidiralo na različne razpise.

Med temeljnimi prioritetam inštituta dr. Povh izpostavlja tudi integracijo Rudolfovega v mednarodne povezave in sodelovanje, tako med zaposlenimi, z zunanjim okoljem, z drugimi inštituti, univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi, z vsemi ostalimi šolami, gospodarstvom ter z lokalnim in nacionalnim okoljem.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page