top of page

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 23. junij 2023 (Zoom)

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 23. junij 2023 (Zoom)

Open Science in the European Research Area, 23 June 2023 (Zoom)V petek, 23. 6. 2023, od 10.00 do 11:30 bo konzorcij projekta SPOZNAJ organiziral predstavitev Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru. Predaval bo mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Predstavitev bo potekala na daljavo prek platforme Zoom, pridružite se ji lahko na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/87179169172?pwd=TEFmdFh2cEJKN1RjVldsUDdjcXMwQT09. Meeting ID: 871 7916 9172 Passcode: 068374 V okviru predstavitve bomo razpravljali o temeljnih načelih politik odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Obravnavali bomo sledeče vidike teh politik: · Določbe financerjev Evropske unije o odprti znanosti · Zahteve glede odprtega dostopa do znanstvenih objav · Deljenje raziskav po načelih FAIR


· Temeljna načela ravnanja z raziskovalnimi podatki

· Infrastruktura odprte znanosti in Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

· Vključevanje skupnosti v procese znanstvenoraziskovalnega dela in občanska znanost

· Krepitev zmogljivosti za odprto znanost

· Reforma na področju vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela

· Reforma avtorskopravnih vidikov

Podrobneje bomo predstavili zahteve izvajanja praks odprte znanosti v programu Obzorje Evropa. Vljudno vabljeni!


***

On Friday, June 23, 2023, the SPOZNAJ project consortium will host a presentation titled Open Science in the European Research Area. The lecture will be delivered by mag. Miro Pušnik, the director of the Central Technical Library at the University of Ljubljana. The presentation will be conducted online via the Zoom platform from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. To join the presentation, please use the following Zoom link:

Passcode: 068374During the presentation, we will delve into the core principles of open science policies within the European Research Area. We will explore various aspects of these policies, including:

· Guidelines from EuropeanUnion funders regarding open science

· Mandates for open access to scientific publications

· Adoption of FAIR principles for sharing research

· Fundamental principles for managing research data

· Open science infrastructure and the European Open Science Cloud (EOSC)

· Community engagement in scientific research processes and citizen science initiatives

· Capacity building efforts to support open science practices

· Reforms in the evaluation of scientific research work

· Evolving copyright considerations in the context of open science


Furthermore, we will provide an in-depth overview of the requirements for implementing open science practices within the Horizon Europe program.


We look forward to your participation!
Recent Posts

See All

Komentáře


bottom of page