top of page

{Rudolfovo praznuje 2. rojstni dan!


Znanstveno-tehnološki forum 2024: “Energetski izzivi v luči zelenega prehoda” in slavnostno odprtje novoustanovljenega {LabE – Laboratorija za upravljanje z energijo


Ob praznovanju drugega rojstnega dneva je {Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto pripravilo Znanstveno-tehnološki forum 2024: “Energetski izzivi v luči zelenega prehoda” s ciljem prispevati k rešitvam v energetskem sektorju ter odgovoriti na izzive, ki jih pred nas postavljajo družbene razmere, svetovni ekonomski odnosi in klimatske spremembe.

 

Direktor {Rudolfovega, prof. dr. Janez Povh, župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni in vodja Sektorja za znanost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, mag. Tanja Vertelj, so danes ob drugem rojstnem dnevu Znanstvenega in tehnološkega središča Novo mesto nagovorili zbrane goste Znanstveno-tehnološkega foruma 2024.

 

V okviru uvodnih predavanj foruma so se vrhunski strokovnjaki s področja energetike posvetili ključnim izzivom in perspektivam pri razogljičenju slovenskega energetskega sistema. Dr. Jože Dimnik je osvetlil raznolike vidike tega procesa ter poudaril pomembnost iskanja trajnostnih rešitev,  doc. dr. Jaka Tušek iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani pa navdušil z vpogledom v inovativne tehnologije hlajenja in ogrevanja na osnovi kaloričnih učinkov v trdninah. V tehnološki sekciji sta Slavko Zupančič in Mitja Smešnik predstavila konkretne primere dobrih praks zmanjševanja okoljskih vplivov ter učinkovite rabe energije podjetja KRKA, d.d. Sledila je predstavitev mag. Marka Bahorja iz podjetja HSE, ki je izpostavil strateško vlogo vodika kot alternativnega goriva v prihodnosti. V znanstveni sekciji je raziskovalka {Rudolfovega, dr. Jelena Topić Božič predstavila analizo življenjskega cikla in konkreten primer analize uporabe lesne biomase za ogrevanje v Sloveniji. Prof. dr. Simon Muhič pa je poudaril pomembnost skoraj ničenergijskih stavb kot ključnega koraka k trajnostni energetski prihodnosti.

 

V nadaljevanju je sledila okrogla miza, katere udeleženci so naslovili vprašanja energetskih izzivov, v katerih smo se kot družba znašli. Razpravljali so o razvoju in inovacijah na področju energetike, ki se kažejo skozi poglobljeno testiranje različnih virov energije, razvojem lastnih rešitev za upravljanje z energijo ter analizo življenjskih ciklov izdelkov in storitev s poudarkom na energetskih potrebah.

 

Ker je Slovenija močno odvisna od uvoza energentov in odvisnost od trga energentov povečuje ranljivost ter občutljivost na vsakršne spremembe, krize in prelome, je eden od odgovorov na to, kako bi lahko okrepili našo energetsko suverenost, v pametnem upravljanju z energetskimi viri in to je tudi bistvo novega, petega laboratorija na {Rudolfovem. Laboratorij za upravljanje z energijo – {LabE se specializira na področju razvoja in preizkušanja energetskih sistemov ter naprednih tehnologij za upravljanje z energijo. Investicija je skupaj obsegala 90.000 € iz vira sredstev Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Ob slavnostnem odprtju novoustanovljenega {LabE sta gospod Devid Palčič, direktor podjetja Robotina d.o.o., in prof. dr. Janez Povh, direktor {Rudolfovega, slavnostno podpisala pogodbo o sodelovanju.

 

Jure Kos, raziskovalec in skrbnik {LabE pravi: »V laboratoriju za upravljanje z energijo se osredotočamo  na trajnostne rešitve, ki optimizirajo učinkovitost in zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Laboratorij je opremljen z napredno inženirsko opremo, vključno z visokokakovostnimi baterijskimi sistemi, sončnimi paneli, agregatom, inverterji ter nadzornimi sistemi za upravljanje z energijo. Poleg tega imamo superkondenzator za testiranje in merilne naprave za natančno ocenjevanje energetskih zmogljivosti.« 

 

Prof. dr. Janez Povh, direktor, je ob drugem rojstnem dnevu {Rudolfovega poudaril: »V dveh letih od ustanovitve je {Rudolfovo doseglo kar nekaj mejnikov. Začetna ekipa se je povečala za faktor 8 in govori 6 jezikov. Laboratorij {LabTOP smo nadgradili in ustanovili še 4 laboratorije. Rešujemo znanstvene in strokovne izzive v gospodarstvu in širše, rezultate objavljamo v znanstveni in strokovni literaturi, pridobivamo financiranje manjših in večjih projektov, vstopamo v ugledne projektne konzorcije v Sloveniji in v mednarodnem okolju. Skozi vse te aktivnosti prispevamo svoj delež k velikim izzivom sedanjega časa. {Rudolfovo je polnopravni član konzorcija raziskovalnih inštitutov v Sloveniji, včlanjuje se v evropska združenja na področju robotike in avtomatike, krožnega gospodarstva in kvantnega računalništva. V 2024 bomo 25 % prihodkov realizirali preko različnih projektov, ta procent pa bomo vsako leto povečevali. Ekipo, ki je naše največje bogastvo, bomo podvojili in v prihodnosti ustanovili vsaj še en laboratorij. Ob vsej rasti bo eden osnovnih strokovnih izzivov, ki ga bomo na {Rudolfovem naslavljali, t.i. dvojni prehod: digitalen in zelen.«

 

V sredo, 27. marca 2024 {Rudolfovo pripravlja Dan odprtih vrat za predstavnike gospodarstva, ki so vključeni v razvoj, industrializacijo, proizvodnjo ali kontrolo kvalitete izdelkov, da se lahko neposredno seznanijo z tehnologijami 3D skeniranja. V drugem delu dneva se bo osredotočilo na predstavitev CT (computed tomography) skenerja NIKON. Strokovnjaki {Rudolfovega in podjetja NIKON bodo predstavili aparaturo in prikazali njeno delovanje na konkretnih primerih.


V četrtek, 28. marca 2024 {Rudolfovo v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto organizira tehnični dan za učence Osnovne šole Šmarjeta. Delavnicama sestavljanja Lego robotkov in Zabavnega programiranja sledi ogled laboratorijev: Laboratorija za tovarne prihodnosti – {LabTOP, Laboratorija za razširjeno resničnost – {LabX, Laboratorija za 3D tehnologije – {Lab3D, Laboratorija za materiale  - {LabM in novega Laboratorija za upravljanje z energijo – {LabE.31 views0 comments

Comments


bottom of page