top of page

Kulinarična pot etnične in lokalne kuhinje v Podonavju


Obdobje trajanja: 1. 1. 2024 – 1. 7. 2026


Naziv projekta: Kulinarična pot etnične in lokalne kuhinje v Podonavju


Akronim projekta: Culinary Trail


Koordinator projekta: FUDŠ


Partnerji: 19 konzorcijskih partnerjev


Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt


Vodja projekta na {Rudolfovem: doc. dr. Janez Kolar


Kratek opis projekta:

Projekt se osredotoča na etnično in lokalno kulturno dediščino Podonavja ter spodbuja gospodarske možnosti na podeželju. Revitaliziral bo turizem, spodbujal lokalni razvoj, ustvarjal zaposlitve in spodbujal inovacije. Ključne aktivnosti projekta so zbiranje, digitalizacija in zaščita kulinarične dediščine 30 etničnih skupin, razvoj transnacionalne poti, strategije za zaščito kulinarične dediščine ter vzpostavitev skupnega centra za demonstracije in usposabljanje. Pomembno bo prispeval k uresničevanju Evropske strategije za Podonavje in okrepil zmogljivosti 250 sodelujočih organizacij.


Projekt financira:
bottom of page