top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

{Labtop - Laboratorij za pametne tovarne

Labtop je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0:
robotiko,
avtomatizacijo,
strojni vid,
internet stvari,
napredne obdelovalne tehnologije in
aditivne tehnologije.

bottom of page