top of page

Štiri področja raziskav

Tovarne 

prihodnosti

Digitalna

preobrazba

Krožno

gospodarstvo

Prenos tehnologij in intelektualne 

lastnine

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Krožno gospodarstvo

Statistike želimo obrniti na bolje!
Razvijamo testno okolje za implementacijo krožnega gospodarstva (TestCE), katerega ključni namen bo s pomočjo razvite programske opreme proučiti in zgraditi potencialne povezave za sinergije med deležniki.


Naše delo je skladno z zakonodajo oz. direktivami, temami, strategijami, prioritetami in cilji Evropske komisije, ki veljajo za prehod držav članic EU v krožno gospodarstvo, ter s cilji, ki so predvideni znotraj posameznih področij resornih ministrstev za sistemski prehod Slovenije v krožno gospodarstvo.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Tovarne prihodnosti

Nadaljujemo delo Labtop-a, ki je nastal v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrivamo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.


Obvladujemo veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in svetujemo podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Izdelujemo rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos so raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Digitalna preobrazba

Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost


Poleg tehnološkega vidika preučujemo tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Prenos tehnologij in intelektualne 
lastnine

Raziskujemo in razvijamo metode in postopke za prenos tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine, spodbujamo sodelovanje med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter krepimo kompetence raziskovalcev in podjetij na področju upravljanja in izrabe intelektualne lastnine ter tehnološkega transferja.


Nadaljujemo pričeta prizadevanja v okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) ter  Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo. 

Laboratoriji in projekti

Znotraj glavnih raziskovalnih dejavnosti, v katere so razdeljeni raziskovalci, deluje več različno opremljenih laboratorijev in vzporedno vodimo več projektov v katerih specializirani sodelavci izvajajo svoje poslanstvo.

bottom of page