top of page

Informacije javnega značaja

Organi zavoda:

Upravni odbor:
Predsednik: dr. Tomaž Savšek

Podpredsednica: dr. Alenka Pandiloska Jurak

Člani: dr. Milena Kramar Zupan, dr. Zvone Simončič, mag. Tomaž Blatnik

Znanstveni svet:

Predsednik: prof. dr. Simon Muhič

Člani: izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič, izr. prof. dr. Borut Lužar, izr. prof. dr. Dolores Modic, izr. prof. dr. Leo Mršić, 

prof. dr. Borut Rončević, prof. ddr. Janez Žerovnik, prof. dr. Janez Povh (po funkciji direktorja)

Direktor: prof. dr. Janez Povh

Dolgo ime: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Dolgo ime zavoda v angleščini: Rudolfovo – Science and Technology Centre Novo mesto

Kratko ime: Rudolfovo

Kratko ime zavoda v angleščini: Rudolfovo

Sedež: Podbreznik 15

Pošta: 8000 Novo mesto

Občina: Novo mesto

Upravna enota: Novo mesto

Statistična regija: Jugovzhodna Slovenija

Pravno-organizacijska oblika: Javni raziskovalni zavod

Dejavnost SKD: 72.190, Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, druge dejavnosti, opredeljene v aktu o ustanovitvi

Matična številka: 9104470000

Davčna številka: SI 19740212

Transakcijski račun: IBAN SI56 0110 0600 8363 751 (S) UJP

PIC koda: 885188342

Elektronski naslov: info@rudolfovo.eu

Telefonska številka: +386 (0)41 539933

Spletna stran: https://www.rudolfovo.eu

Informacije javnega značaja

Grafična podoba

Katalog CGP

 

Celostna grafična podoba Rudolfovo je kreirana kot dinamična vizualna podoba. Ima dve osnovni pojavnosti. Primarna je namenjena komunikaciji v uradnih besedilih in dokumentih, uporablja pa se tudi kot ena od izvedb v marketinških aplikacijah, kadar je to potrebno.

Primarni logotip se uporablja tudi takrat, ko je potrebno povečati "dostopnost" dokumentov (accessability), torej berljivost pri večjemu kontrastu, tudi zato so vsi naši dokumenti pripravljeni s tem logotipom.

Predstavitev CGP (pdf)

Katalog celostne grafične podobe in logotipi - tisk & vektorski zapis (zip)

Logotipi za WEB & Microsoft okolje - png & svg /spletni vektorski zapisi (zip)

Pano predstavitev Rudolfovo - kako je nastal logotip.
Kako je nastal logotip
 
Rudolfovo se že z imenom navezuje na regijo, ki predstavlja Jugovzhodno Slovenijo. Zgodovina pravi, da je mesto ustanovil avstrijski vojvoda Rudolf IV. Habsburški 7. aprila 1365 z ustanovno listino. Mestu je dal tudi ime po sebi Rudolfswerth. Po tem času so se izmenično pojavljala imena različna imena. Uradno poimenovanje mesta: od 1365 do 1783 Rudolfswerth, 1783 do 1865 Neustädtl, 0d 1865 do 1918 Rudolfswert in Rudolfovo, po letu 1918 Novo mesto. V vseh stoletjih je njegova podoba v mestnih pečatnikih in pečatih ter pečatih nekaterih drugih mestnih ustanov. Njegova podoba je tudi prešla v novomeški grb in ostala do danes. (Vir: Dolenjski muzej, Novo mesto).


Mestne pravice, podeljene v ustanovni listi so omogočile hiter in uspešen razvoj mesta in celotne regije. 
Z našim logotipom se navezujemo na elemente, ki so predstavljali zgodovinske pogoje za razvoj regije, to je pečatnik in plašč oziroma ogrinjalo, ki ga predstavlja asociacijo na zaviti oklepaj, matematični simbol (množice, set..), po drugi strani pa obrnjeni zaviti oklepaj predstavlja konotacijo ščitnega plašča v okrilje, začetno stanje, pogoj za rast, razvoj, matematično definicijo, množico.


S tem, ko oklepaj pokriva besedo RUDOLFOVO, ki je deljena po višini, pa tvori celoto. RUDOLFOVO, kot znanstveno in tehnološko središče, bo pod svojim okriljem zbral raziskovalce in znanje v povezavi z gospodarstvom ter tako podpiral razvoj in inovacije, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje za konkurenčnost in obstoj na globalnem trgu.


Celostna grafična podoba je ustvarjena v skladu z najnovejšimi smernicami kreiranja vizualne identitete in dizajna, s posebnim poudarkom na UPORABNIŠKI IZKUŠNJI. Namenjena je predstavitvi identitete organizacije, uporabljamo jih kot razlikovalno orodje na trgu, ustvarjanje blagovne znamke (brand) s katero izkazujemo ugled, pripadnost in vse vrednote, ki smo se jim zavezali. Ravno zaradi tega in zato, ker se bo organizacija skozi čas spreminjala, je to dinamična in spremenljiva podoba, ki se bo prilagajala tako času, kot specifičnim potrebam. Nad njo bedimo s posebno skrbnostjo, saj ustvarjamo specifičen unikum s posebno vizijo vizualne komunikacije.

 

Zaposleni so opolnomočeni lastnim presojam primernosti uporabe znakov, kar izraža eno od vrednot JRZ Rudolfovo, kar je individualna kreativnost pri izbiri različic, ki jih je zelo veliko. Načeloma so vsi logotipi in različice pravi logo, odločilna je njihova primernost konkretni rabi, ki stremi čim večjemu sinergičnemu učinku

Obstaja tudi besedilni (tekstovni) logotip, v obliki uporabe oklepaja "{" pred besedilnim logotipom.

Primer uporabe besedilnega logotipa je pri poimenovanjih, kot je recimo uporaba {Rudolfovo v besedilu ali pa označevanje naših projektov, laboratorijev in podobno. Na primer, naš najnovejši laboratorij razširjene resničnosti se imenuje {LabX. Dovolj, da je / bo vsem jasno, da je naš. 

(avtor CGP je solos.si)
bottom of page