top of page

16. MEDNARODNA KONFERENCA O PRENOSU TEHNOLOGIJ

Rudolfovo, kot partner projekta, vabi sodelovanju!Institut »Jožef Stefan« bo 11. in 13. oktobra 2023 organiziral že 16. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij (angl. International Technology Transfer Conference, ITTC). Dogodek bo potekal v okviru Mednarodne konference o informacijski družbi (IS2023), ki jo ravno tako organizira IJS.


Letošnja konferenca ITTC poteka v okviru MVZI iniciative Mesec znanosti in v okviru EU kampanje za spodbujanje valorizacije znanja.


Na konferenci bodo predstavljene usmeritve Evropskega sveta in Evropske komisije o načelih in priporočilih vrednotenja znanja.


Podeljena bo posebna nagrada za inovacije z javnih raziskovalnih organizacij. Poudarek natečaja bo na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki bo sestavljena iz vlagateljev in strokovnjakov za komercializacijo tehnologije. Člani komisije bodo ocenili komercialni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in nagradili tehnologijo z najvišjim tržnim potencialom, z denarno nagrado v višini 2.500 EUR!


Strokovnjaki s področja bodo predstavili svoje strokovne prispevke na temo prenosa tehnologij in intelektualne lastnine. Teksti bodo objavljeni tudi v zborniku konference. Obiskovalci bodo imeli možnost prisluhniti predstavitvam raziskovalnega dela in rezultatov odličnih znanstvenikov (ARIS projekti) ter aktualnim raziskavam na različnih področjih.


O KONFERENCI:

• Termin: 11. in 13. oktober 2023

• Kraj: Ljubljana, Slovenija in na daljavo

• Lokacija: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana

• Spletna stran: http://ittc.ijs.si/


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page