top of page

Obvestilo za javnost, 10. 05. 2022

Dne 06. 05. 2022 je potekala 1. konstitutivna seja upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v Novem mestu. Za predsednika upravnega odbora je bil imenovan g. Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto.

Upravni odbor je sprejel Statut Rudolfovega in Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive. Ob tem se je seznanil z osnutkom Programa dela in Finančnega načrta Rudolfovega za leto 2022. Vršilec dolžnosti direktorja je upravnemu odboru predstavil pobude za vstop Rudolfovega v prve konzorcije za prijave na razpise Evropske unije, k čemur je upravni odbor podal soglasje.

Upravni odbor se je seznanil tudi s pričetkom postopka za objavo razpisa in imenovanje direktorja Rudolfovega. Zainteresirani kandidati/ke se lahko prijavijo do 06.06.2022. Razpis je objavljen tu.

3 views0 comments

Comments


bottom of page