top of page

Rudolfovo je praznovalo 1. rojstni dan!

Updated: Aug 28, 2023

2. Znanstveno-tehnološki forum Rudolfovo pokazal velike priložnosti za sodelovanje znanosti in gospodarstva


Najmlajši slovenski javni raziskovalni zavod Rudolfovo je prvo leto delovanja obeležilo z 2. Znanstveno-tehnološkim forumom, ki je v središče postavilo digitalizacijo v gospodarstvu. S tem dogodkom se je začel tudi teden odprtih vrat, saj bodo v Rudolfovem vse do konca tedna gostili številne obiskovalce, k se bodo seznanili z njegovim delovanjem in priložnostmi za sodelovanje. Osrednji namen Rudolfovega, ki se je že vzpostavilo kot najpomembnejše znanstveno središče na Dolenjskem,  je poleg znanstveno-raziskovalnega dela prav sodelovanje s podjetji in mladimi.


V okviru foruma pa so tudi uradno odprli laboratorij za razširjeno resničnost, ki je zavodov drugi raziskovalni laboratorij.


Rudolfovo je, kot so izpostavili številni govorci, pomembno stičišče znanja, in je že v prvem letu dokazalo, da je bila potreba po ustanovi, katere poslanstvo bo tesneje povezati nosilce razvoja gospodarsko vodilne regije v Sloveniji, upravičena.


Kot je dejal direktor Rudolfovega dr. Janez Povh, lahko v sklopu Rudolfovega nastane raziskovalna infrastruktura mednarodnega pomena. »Taka infrastruktura je edini realni vzvod, da neka ustanova, neka regija dobi dolgotrajno mednarodno pomembnost na raziskovalnem področju. Če ima Saint-Paul-lès-Durance s 1000 prebivalci v južni Franciji lahko ob sebi ITER, največji prototipni fuzijski reaktor do sedaj, če bo lahko imel nemški Julich s 33000 prebivalci prvi exascale superračunalnik v Evropi za 400milijonov evrov, če ima lahko Kiruna na Švedskem s 17000 prebivalci osrednji radarski sistem za opazovanje severne poloble, romunsko mesto Murighiol s 3000 prebivalci pa gosti osrednji evropski center za rečne in morske sisteme, potem lahko tudi Novo mesto z vsem svojim zaledjem gosti nekaj podobnega.«


Po njegovih besedah zavod Rudolfovo leto po ustanovitvi zaposluje 27 ljudi, od teh je 18 polno zaposlenih. Število tako delno kot polno zaposlenih nameravajo po kadrovskem načrtu do konca leta podvojiti in tako povečati obseg projektov znotraj katerih ustvarjajo in prenašajo tehnološko znanje.


»Tehnološkega znanja se ne moreš dobro naučiti iz knjig in spletnih tečajev. Tehnologijo moraš imeti ob sebi, jo preizkušati, se z njo igrati, jo začutiti. Zato je naša strategija taka, da za vsa področja, ki jih želimo obvladati, najprej pridobimo najboljšo opremo na trgu. Ko to opremo osvojimo, začnemo z njo ustvarjati rešitve za podjetja, hkrati pa z njo tudi izvajati aplikativne in temeljne raziskave. Tehnologija je torej osrednja točka našega delovanja,« je še izpostavil Povh.


Dosedanje delo zavoda Rudolfovo je kot primer dobre prakse izpostavil častni govorec, predsednik državnega sveta Marko Lotrič.  Izpostavil je pomen prizadevanj za medsektorsko sodelovanje, povezovanje med raziskovalci, podjetniki in izobraževalnim sistemom, kar prispeva h konkurenčnosti in dodani vrednosti. »Na ta način gospodarstvo na dobi ustrezne kadre mladi pa perspektivna delovna mesta, s čimer bomo preprečili odliv mladih talentov v tujino.« Poudaril je, da je treba še naprej vlagati napore, da bodo mala in srednje velika podjetja lahko delovala »v domači regiji«, kar prispeva k ekonomski blaginji regije pa tudi k tako zelo potrebni decentralizaciji.

Naslovil je tudi družabno in družbeno vlogo institucij, kot je javni raziskovalni zavod Rudolfovo, saj je »povezovanje posameznikov, izmenjava dobrih praks in izkušenj, pa tudi spodbuda, ki jo lahko posameznik najde v takšnih sredinah, ključ do napredka, do napredne pa tudi zadovoljne družbe«.


Z razvojem zavoda Rudolfovo je zadovoljen tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je spomnil na široko podporo, ki jo imela ideja o ustanovitvi lastnega raziskovalnega središča. »Prizadevanja ključnih občin v jugovzhodni Sloveniji, da naredimo neko skupno infrastrukturo in platformo za dvig kompetenc na področju tehničnih znanj, so bila dolgotrajna in se danes kažejo v številnih dejavnostih, od delavnic in krožkov na osnovnih in srednjih šolah, do tega, kar danes vidimo v zavodu Rudolfovo. Ko nas je pred letom dni podprla tudi država in pristopila k ustanovitvi Rudolfovega, smo bili zelo zadovoljni, saj pomeni to pomemben vzvod za razvoj naše regije v tehnološkem in inovacijskem smislu prepričan pa sem, da bo prav ta zavod v prihodnje pomemben razlog za to, da bo naša regija ostala vodilna slovenska izvozna regije in zibelka prebojnih poslovnih zgodb.«


Skozi razprave, v katerih so sodelovali predstavniki številnih uspešnih slovenskih podjetij in ustanov, se je pokazalo, da je ena največjih priložnosti zavoda Rudolfovo prav v sodelovanju s podjetji, ki vidijo v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami priložnost za razvoj novih rešitev, predvsem takih, ki si jih z vidika investicije in kadrovskih potreb sama ne bi mogla privoščiti. Rudolfovo je zato pomemben most med gospodarstvo in znanostjo te prostor, ki bo v prihodnje še pomembnejši.


To je v svojem govoru izpostavil tudi državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Jure Gašparič. »V zavodu Rudolfovo je bilo v prvem letu nedvomno veliko narejenega. Odkrito pa moram povedati, da pričakujemo tako od tega zavoda kot tudi vseh drugih slovenskih znanstveno-raziskovalnih ustanov, veliko. Pričakujemo odličnost v znanstvenem delu, povezovalnost in naslavljanje ključnih slovenskih in evropskih razvojnih izzivov. Ne dvomim, da bo Rudolfovo s takšno dinamiko, kot jo je pokazalo v prvem letu, vse te cilje uspelo izpolniti.«32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page