top of page

Sklepni dogodek Znanstveno-tehnološkega foruma {RudolfovoS poslovnim zajtrkom za vse kolege iz Podjetniškega inkubatorja Podbreznik smo ekipa Rudolfovega sklenili teden Znanstveno-tehnološkega foruma 2024.


Ugotavljamo, da smo si podjetja resda različna v svojih posebnostih, a zelo podobna v ključnih izzivih.


Direktor prof. dr. Janez Povh je ob drugem rojstnem dnevu Znanstvenega in tehnološkega središča Novo mesto predstavil delovanja inštituta, napovedal prihajajoče dejavnosti in naštel naše mnoge dosežke: povečanje ekipe za faktor 8, vzpostavitev štirih novih laboratorijev in vstop v pomembne projekte doma ter v tujini.


 Z našim delom na {Rudolfovem prispevamo k reševanju velikih izzivov sodobnosti in naše največje bogastvo je naša ekipa, zato načrtujemo njen razvoj in ustanovitev novih laboratorijev. 


Osnovni strokovni izziv, ki ga bomo naslavljali v prihodnosti, je tudi dvojni prehod: digitalen in zeleni. S tem smo odločno usmerjeni v prihodnost!


Čestitke ob drugem rojstnem dnevu {Rudolfovo!10 views0 comments

Comentários


bottom of page