top of page

Udeležba na sestanku Znanstvenega razreda Inženirske akademije Slovenije

V torek, 6. 7. 2022, so Franci Bratkovič, predsednik Upravnega odbora Rudolfovega, dr. Tomaž Savšek, član Upravnega odbora Rudolfovega, in dr. Janez Povh, bodoči direktor Rudolfovega, predstavili zgodovino nastajanja tega inštituta ter načrte za bodoči razvoj na sestanku Znanstvenega razreda Inženirske akademije Slovenije. Udeleženci sestanka so izrazili zadovoljstvo nad pridobljenimi informacijami in podporo načrtom za razvoj inštituta, ter obljubili, da bodo imeli eno od naslednjih sej prav v Novem mestu, in sicer v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, kjer trenutno deluje JRZ Rudolfovo.

#drJanezPovh #JRZRudolfovo #ZnanstvenirazredInženirskeakademijeSlovenije

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page