top of page

Uspešen zagon projekta AI4VET4AI za razvoj kvalificirane delovne sile na področju umetne inteligence

Updated: Mar 5
V začetku poletja se je pričel izvajati obsežen projekt AI4VET4AI (AI-powered Next Generation of VET), ki združuje 26 partnerjev iz 11 evropskih držav. Cilj projekta je podpreti in spodbujati rast kvalificirane delovne sile na področju umetne inteligence (UI) do junija 2027.

 

V sodelovanju ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, raziskovalnih centrov, podjetij in združenj, je bila vzpostavljena transnacionalna evropska platforma za odličnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Glavni cilj te platforme je reševanje trenutne vrzeli v znanju na področju umetne inteligence in prispevanje k digitalni preobrazbi trga dela v EU.

 

Na področju umetne inteligence opažamo izjemno povečano povpraševanje po kadrih, z napovedmi, da bo do leta 2025 ustvarjenih 97 milijonov novih delovnih mest. Projekt AI4VET4AI si prizadeva izboljšati razpoložljivo znanje in spretnosti na tem področju na nacionalni, regionalni in evropski ravni ter ozaveščati o potencialu, ki ga umetna inteligenca ponuja v regijah.

 

Aktivnosti projekta bodo vključevale različne ciljne skupine, ki bodo ustvarjale in izvajale inovativne učne vsebine in metode za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poleg tega bo projekt vzpostavil 11 inovativnih kampusov in 7 inkubatorjev AI inovacij za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

 

Projekt se je začel z obsežno raziskavo vrzeli v spretnostih, povezanih z umetno inteligenco, v sodelujočih državah. Nadaljeval se bo z gradnjo lokalnih inovativnih ekosistemov umetne inteligence ter ozaveščanjem o tej temi. V naslednjih letih so načrtovani številni dogodki, tako v živo kot na spletu, ki bodo služili promociji in vzpostavljanju zavezništva s pomembnimi vseevropskimi omrežji za umetno inteligenco.

 

Povezovanje in sodelovanje različnih relevantnih deležnikov, vključno z odločevalci, je ključnega pomena za sinergijski pristop in zadosten pospešek inovacij. Projekt AI4VET4AI bo prinesel številne koristi, med drugim večjo osveščenost o umetni inteligenci in povečane priložnosti za učenje odraslih, kar bo posameznikom omogočilo večjo konkurenčnost na trgu dela v hitro spreminjajočem digitalnem svetu.

 

Projekt AI4VET4AI, ki ga koordinira Visoka šola Algebra iz Hrvaške, bo trajal 4 leta in je podprt s strani Evropske unije preko programa Erasmus+ Partnership for Excellence – Centers of Vocational Excellence. Konzorcij projekta vključuje partnerje iz Hrvaške, Slovenije, Srbije, Avstrije, Nemčije, Grčije, Italije, Španije, Nizozemske, Turčije in Irske.

 

Več informacij o projektu AI4VET4AI je na voljo na uradni spletni strani projekta: https://www.ai4vet4ai.eu/ 7 views0 comments

Commentaires


bottom of page