top of page

ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI FORUM RUDOLFOVO 2023  


DIGITALIZACIJA V GOSPODARSTVU – REŠITVE IN IZZIVI 

4. 4. 2023, Podbreznik 15, Novo mesto

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je ob lanski ustanovitvi so-organiziralo prvi Znanstveno-tehnološki forum, takrat pod imenom Dnevi industrije 4.0 v praksi, na katerem je ob sodelovanju s pomembnimi predstavniki regijskega gospodarskega in izobraževalnega okolja  osvetlilo razloge za ustanovitev tovrstne javne ustanove in dokazalo, da so načrti tedaj novoustanovljenega subjekta dovolj ambiciozni, da si zaslužijo pozornost in podporo širšega okolja.   

Letošnja izvedba tega dogodka bo sporočila, posredovana pred letom dni, utrdila in nadgradila, vse s ciljem, da se okrepi zavest o nujnosti vlaganj v raziskave in razvoj ter v prenos znanja iz akademskih ustanov v gospodarstvo, tako na ravni gospodarsko vodilne slovenske regije, kot Slovenije v celoti.   

Osrednja tema letošnjega znanstveno-tehnološkega foruma bodo izzivi in rešitve za digitalizacijo v gospodarstvu.  

Velik del slovenskega gospodarstva je digitalizacijo kot nujo, ne več strateško prednost, ponotranjil že pred desetletji, njihove izkušnje pa so danes, ko je proces digitalne preobrazbe zajel vse pore (slovenske) družbe, dragoceno vodilo. Rešitve nekaterih naprednih in v globalnem okolju uspešnih podjetij bomo predstavili tudi na našem dogodku. Ti pozitivni zgledi bodo spodbuda obiskovalcem dogodka pri odločnejši podpori procesom digitalizacije bodisi v gospodarstvu bodisi na drugih pomembnih področjih razvoja.   

Znanstveno-tehnološki forum Rudolfovo bo 4. aprila 2023 nagovarjal številne relevantne javnosti. Prvenstveno so to predstavniki regijskega in slovenskega gospodarstva, izobraževalnih ustanov iz regije JV Slovenija, predstavniki lokalnih skupnosti, državnih organov, pa tudi medijev in drugih vplivnih javnosti. Na ta dan pričakujemo obiske uglednih predstavnikov države, lokalnih skupnosti, gospodarstva in znanosti. V sklopu foruma bomo uradno odprli nov Laboratorij za razširjeno resničnost.  

Pridružite se nam, vabljeni!

Prof. dr. Janez Povh direktor

R.S.V.P.: Zaradi boljše organizacije vas prosimo, da svoj prihod na dogodek sporočite najpozneje do petka, 31. marca 2023, na naslov: maja.bozic@rudolfovo.eu.

Program 4. 4. 2023

8.30 – 9.00 Prihod in zbiranje gostov

9.00 – 9.15 Nagovori

prof. dr. Janez Povh, direktor JRZ Rudolfovo mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto dr. Jure Gašparič, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

9.15 – 9.45 Vabljeno predavanje:

Digitalizacija in nove informacijsko komunikacijske tehnologije

prof. dr. Andrej Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko


9.45 – 10.20

Gospodarstvo in znanost: zaveznika pri digitalizaciji?

prof. dr. Janez Povh, direktor JRZ Rudolfovo prof. dr. Andrej Kos, UL FE Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost na MVZI Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto Andreja Hlišč, direktorica Zbornice elektronske in elektroindustrije, v okviru GZS

10.20 – 10.40 Kava

10.40 – 11.20

Digitalizacija v praksi

Marjan Hosta, Iskra Pio d. o. o. Boštjan Gaberc, Mikrografija d. .o. o. Andrej Petrišič, Krka d. d. Andrej Mertelj, Datalab d. d. dr. Krištof Debeljak, JRZ Rudolfovo

11.20 – 11.45

Uradno odprtje novega tehnološkega laboratorija za razširjeno resničnost.

11.45 – 12.30 Odmor s kosilom

12.30 – 13.30

Ključne tehnologije in rešitve za digitalizacijo I

dr. Matjaž Roblek, Domel d. d.: Uvedba AI na področje planiranja proizvodnje Matjaž Demšar, Siemens: Digitalizacija in izzivi pri konvergenci IT in OT storitev Barbara Wilkesmann Hočevar, Chements d. .o. o. : 3D tisk v pametnih tovarnah in koncept industrije 5.0. dr. Hanuma Reddy Tiyyagura, JRZ Rudolfovo: 3D printing and its use in medicine

13:30 – 13:45 Kava

13.45 – 14.45

Ključne tehnologije in rešitve za digitalizacijo II

dr. Pavel Tomšič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo: Superračunalništvo v Sloveniji mag. Tomaž Blatnik, Revoz d. d.: Uvajanje industrijske robotike – KDAJ in ZAKAJ? mag. Josip Kos, Topomatika: Napredne merilne 3D tehnologije za uporabo v industriji mag. Tatjana Koleša, Razvojni center Novo mesto: SRC-EDIH, pospeševalnik digitalizacije gospodarstva in lokalne samouprave

14.45 – 15.00 Zaključek dogodka

15 views0 comments

Comments


bottom of page